logotype

Реєстраційні картки

Реєстраційні картки.

Форми реєстраційних карток затверджені Наказом Міністерства Юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 "Про затверження форм реєстраційних карток", зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945.

Для юридичних осіб:

Форма 1реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

Форма 6 - реєстраційна картка про підтверження відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ;

Форма 7 - реєстраційна картка на проведення реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством;

Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення;

Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом;

Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.

 

Для фізичних осіб:

Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;

Форма 11реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Форма 12реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;

Форма 13реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою;

Форма 14реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом;

Форма 15реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу-підприємця.

 

2018  Українська юридична ліга