logotype

Кооператив є юридичною особою, яку утворюють фізичні та (або) юридичні особи, що добровільно об'єднуються на основах принципів членства щоб вести спільну господарську та іншу діяльність з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основах самоврядування.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи:
1. виробничі;
2. обслуговуючі;
3. споживчі.

За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними. Статутний капітал поділяється на паї. Кожен член кооперативу незалежно від розміру його участі (паю) у статутному капіталі кооперативу має право лише одного голосу.

Відповідно ст. 7 Закону України «Про кооперацію» кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. 

Необхідні документи від засновників:

 1. копії паспортів засновників;
 2. копії ідентифікаційних номерів засновників;
 3. копії паспортів директора і бухгалтера;
 4. копії ідентифікаційних номерів директора і бухгалтера.

Процедура реєстрації кооперативу включає в себе етапи:

 1. Проведення установчих зборів засновників кооперативу;
 2. Проведення загальних зборів членів кооперативу;
 3. Підготовка статуту кооперативу;
 4. Нотаріальне посвідчення статуту кооперативу;
 5. Підготовка пакету документів, необхідного для державної реєстрації;
 6. Державна реєстрація кооперативу в органах державної реєстрації юридичних осіб;
 7. Постановка кооперативу на облік та отримання довідки з ЄДРПОУ в органах статистики;
 8. Виготовлення печатки;
 9. Відкриття розрахункового рахунку кооперативу в банківських установах.

 

2018  Українська юридична ліга